OBS De Vijzel | Hauwert 80 | 1691 EJ Hauwert

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Ouderraad en Medezeggenschapsraad

Ouderraad

Hallo ouders en leerlingen!
Wij willen ons graag aan jullie voorstellen. Wij zijn de Ouderraad van OBS de Vijzel.

De ouderraad organiseert elk jaar het schoolreisje voor de groepen 3 tot en me ...

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

MR en OR

 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en van het onderwijzend personeel. De MR overlegt met de directie, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals:

- vaststelling vakantieregeling

- bestuursformatieplan

- organisatie

- schoolplan

- ouderhulp

- bestuursstructuur

In de MR hebben de volgende ouders zitting: Mariska Koeman, Jan Steltenpool en Wieteke Toepoel.

En namens onderwijzend personeel hebben Lisette Boon, Tiny Ott en Amber van Dulmen zitting.

 

 

 Ouderraad

 

De Ouderraad (OR) wordt gevormd door ouders van leerlingen van onze school. Elke groep is door één of twee ouders vertegenwoordigd, zodat elke klas tenminste één klassenouder heeft. De OR helpt het team bij de organisatie van diverse festiviteiten, zoals onder andere het sinterklaasfeest, kerstfeest en Pasen. 

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.